Perspectief helpt Oostende te Corona-proofen.

Stad Oostende doet een extra inspanning om van het zomerseizoen en het daaraan gekoppelde toeristische seizoen helemaal corona proof te houden, daartoe roepen ze het ‘Zomerplan 2020’ tot leven.  

Stad Oostende pakt uit met heel wat maatregelen om de Oostendse zomer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met het initiatief ‘Zomerplan 2020’ zet Oostende in op crowd control, slimme mobiliteit, spreiden van de badgasten, informering en sensibilisering, hiertoe zet de stad een zomerteam van tot wel 140 personen per dag samengesteld uit jobstudenten, vrijwilligers en wijkwerkers in.

Perspectief mocht hiervoor zowel de wijkwerkers en vrijwilligers aanleveren, deze stonden samen met de rest van het team in voor het informeren en sensibiliseren van de bezoekers op de dijk, het strand, in de binnenstad en op de randparkings om de bezoekers een leuke maar corona-proof bezoek aan de stad te kunnen schenken.

Alweer een pluim op de hoed van de wijkwerkers van Perspectief voor het voorkomen van besmettingen door middel van een degelijke informering en sensibilisering!   

zomer