Door de positieve evolutie op gezondheidsvlak mbt COVID-19 kunnen de doorstroomevaluaties en doorstroomtrajecten in sociale economie gefaseerd hervat worden.

Specifiek voor de inschakelingstrajecten in Lokale Diensteneconomie (LDE) zijn vanaf 22/6/2020 de volgende afspraken van toepassing:
 
covidDe inschakelingstrajecten met een einddatum tussen 20/03/2020 en 1/2/2021 worden verlengd tot 1/2/2021. Verlenging na 1/2/2021 is niet mogelijk, behoudens de uitzondering van langdurige afwezigheid of opleiding - dit was zo vóór de beschermende maatregelen en blijft ook zo na de beschermende maatregelen.

De doorstroomevaluaties ihkv bovenstaande inschakelingstrajecten worden tijdig ingepland, zodat alle doorstroomtrajecten ten laatste gestart zijn op 1/2/2021.  De evaluatoren nemen in functie van deze planning contact op met de betrokken werkgevers en wij vragen aan werkgevers om mee te werken aan een haalbare planning, zodat niet alle evaluaties moeten gebeuren op het einde van het verlengde inschakelingstraject.

Idealiter valt het einde van het doorstroomtraject samen met het einde van de opzegtermijn zodat het volledige traject doorlopen kan worden - wij vragen werkgevers om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Ook vrijwillige doorstroomevaluaties, in casu evaluaties waarvan de einddatum van het inschakelingstraject niet valt tussen 20/3/2020 en 1/2/2021, kunnen vanaf 22/06/2020 aangevraagd (door werkgever of werknemer) en uitgevoerd worden. In het verlengde daarvan kan een doorstroomtraject opgestart worden volgens de regels die van toepassing waren vóór de beschermende maatregelen.

Doorstroomtrajecten die reeds opgestart waren vóór de beschermende maatregelen en nog lopende waren op 20/3/20, kunnen vanaf heden terug hervat worden en de fase van jobmatching mag herhaald worden indien nuttig, zonder dat daar extra financiering tegenover staat. Concreet betekent dit het volgende:

  • doorstroomtrajecten die zich op het moment van de opschorting vóór of in fase 1 bevonden, mogen de resterende periode van 6 maanden benutten;
  • doorstroomtrajecten die zich op het moment van de opschorting in fase 2 of 3 bevonden, mogen vanaf fase 2 hervat worden en kunnen nog maximaal 5 maanden duren voor fase 2 en fase 3 samen;
  • voor de doorstroomtrajecten die toch verder hebben doorgelopen tijdens de periode van beschermende maatregelen, past VDAB de opschorting niet of slechts ten dele toe en kunnen de uitgevoerde activiteiten mee in rekening genomen worden voor de beoordeling en vergoeding van de uitgevoerde fasen door ESF Vlaanderen

We vragen aan werkgevers dat zoveel mogelijk van de reeds vroeger opgestarte doorstroomtrajecten hervat worden vóór 15/10/20. De doorstroompartners nemen ifv de heropstart contact op met de betrokken werkgevers en werknemers en delen de datum waarop ze het doorstroomtraject hervatten (of hervat hebben) mee aan VDAB via mail naar baaf.dewinter@vdab.be.

Voor de doelgroepwerknemers waarvan de opzegtermijn reeds loopt, vragen we dat de LDE-werkgever de opzegtermijn indien mogelijk verlengt zodat het hele doorstroomtraject (inclusief stage) doorlopen kan worden. Indien de opzegtermijn niet verlengd kan worden, vragen we de werkgever om mee te werken aan minstens één evaluatiemoment en een warme overdracht naar VDAB of partner van VDAB in functie van een snelle bemiddeling naar ander werk.

Wanneer  de doelgroepwerknemer intern doorstroomt naar een tewerkstelling zonder subsidie als doelgroepwerknemer, is de werkgever verplicht om VDAB hierover schriftelijk te informeren (formulier te vinden op de website). Dit is noodzakelijk in functie van de stopzetting van het premiedossier. Dit was zo vóór de beschermende maatregelen en geldt nog steeds.

Specifiek voor Collectief Maatwerk (CMW) zijn vanaf 22/06/2020 de volgende afspraken van toepassing:

De doelgroepwerknemers van de 10%-lijst waarbij de doorstroomevaluatie werd uitgesteld omwille van de beschermende maatregelen, worden vóór 1/2/21 geïnformeerd wanneer de doorstroomevaluatie zal plaatsvinden. De contactpersonen van VDAB nemen in functie van deze planning contact op met de betrokken werkgevers. Omwille van personeelswissels zijn de maatwerkbedrijven herverdeeld over de contactpersonen, dus het kan zijn dat een nieuwe contactpersoon het bedrijf zal contacteren om de nieuwe planning vast te leggen.

Doorstroomtrajecten die reeds opgestart waren vóór de beschermende maatregelen van 20/3/20 en nog lopende waren op 20/3/20, kunnen vanaf heden terug hervat worden en de fase van jobmatching mag herhaald worden indien nuttig, zonder dat daar extra financiering tegenover staat. Concreet betekent dit het volgende:

  • doorstroomtrajecten die zich op het moment van de opschorting in fase 1 bevonden, mogen de resterende periode van 6 maanden benutten;
  • doorstroomtrajecten die zich op het moment van de opschorting in fase 2 of 3 bevonden, mogen vanaf fase 2 hervat worden en kunnen nog maximaal 5 maanden duren voor fase 2 en fase 3 samen;
  • voor de doorstroomtrajecten die toch verder hebben kunnen lopen tijdens de periode van beschermende maatregelen past VDAB de opschorting niet of slechts ten dele toe en kunnen de uitgevoerde activiteiten mee in rekening genomen worden voor de beoordeling en vergoeding van de uitgevoerde fases door ESF Vlaanderen

We vragen aan werkgevers dat zoveel mogelijk van de reeds vroeger opgestarte doorstroomtrajecten hervat worden vóór 15/10/20. De doorstroompartners nemen ifv de heropstart contact op met de betrokken werkgevers en werknemers en delen de datum waarop ze het doorstroomtraject hervatten (of hervat hebben) mee aan VDAB via mail naar baaf.dewinter@vdab.be.

Indien de werkgever dit wenst, kan een doorstroomevaluatie ihkv de 10 %-lijst uitgevoerd worden vóór 1/2/21 en kan in het verlengde daarvan ook het doorstroomtraject al starten vóór 1/2/21. Ook vrijwillige doorstroomevaluaties, dwz doorstroomevaluaties buiten de 10%-lijst, kunnen vanaf 22/06/2020 aangevraagd (door werkgever of werknemer) en uitgevoerd worden. In het verlengde daarvan kan een doorstroomtraject opgestart worden volgens de regels die van toepassing waren vóór de beschermende maatregelen.