Minister Crevits trekt 450.000 euro per maand uit voor extra ondersteuning wijk-werkers

covid Vlaams minister van Werk Hilde Crevits neemt een aantal maatregelen om wijk-werkers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Zo wordt er bijna 450.000 euro per maand extra geïnvesteerd om deze langdurig werkzoekenden een extra stimulans te geven om de crisis door te komen. Daarnaast worden wijk-werkers maximaal toegeleid naar cruciale sectoren zoals de land- en tuinbouw. Tot slot wordt ook de geldigheidsduur van wijk-werkcheques verlengd met 3 maanden tot 15 maanden.

Via wijk-werken, het vroegere PWA-stelsel, kunnen werkzoekenden die door een gebrek aan werkervaring nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk meer werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Door enkele uren per week klusjes uit te voeren bij iemand thuis, in een school, gemeente, OCMW … leren zij extra arbeidsmarktattitudes en technische competenties en zetten zo een nieuwe stap richting een reguliere job.

Een werkzoekende mag in dit traject wettelijk maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maand. Binnen het stelsel van wijk-werken waren de laatste zes maanden bijna 6.000 werkzoekenden actief die gemiddeld 26,5 uur per maand presteerden. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus zijn heel wat van de activiteiten die onder wijk-werken vallen, tijdelijk stopgezet. Zo vallen bijna 40% van die activiteiten onder ‘ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen’ zoals kinderopvang. Hierdoor verliezen veel wijk-werkers de beperkte tegemoetkoming per uur werkervaring bovenop hun uitkering. 

Daarom voorziet Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu in een vergoeding voor elke wijk-werker die de laatste 6 maanden actief was. De vergoeding bedraagt 70% van een gemiddelde vergoeding gebaseerd op het aantal prestaties in de maanden augustus 2019 tot en met januari 2020. Dit wordt geschat op zo’n 75 euro gemiddeld per maand per wijkwerker, goed voor een totale investering van bijna 450.000 euro per maand.
Daarnaast vragen we aan wijkwerkorganisaties, bemiddelaars en lokale besturen om wijk-werkers maximaal toe te leiden naar sectoren die nog actief zijn en zeer dringend op zoek zijn naar werknemers zoals de land- en tuinbouwsector.

Tot slot worden de duurtijd van de wijk-werkcheques verlengd met 3 maanden, van 12 naar 15 maanden, zodat ze niet komen te vervallen tijdens de coronacrisis.

Geldig

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Via het wijk-werken krijgen bijna 6.000 langdurig werkzoekenden een sterk traject op de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis zijn veel van de activiteiten echter stopgezet met alle gevolgen van dien. Met deze steunmaatregelen geven we wijk-werkers een compensatie voor het inkomstenverlies, leiden we hen vlotter toe naar sectoren die werknemers hard nodig hebben zoals de land- en tuinbouw en verlengen we de geldigheidsduur van de wijk-werkcheques met drie maanden. Op die manier steken we ook de kwetsbare werkzoekenden op onze arbeidsmarkt een hart onder de riem.”

Bron - Hilde Crevits -