circulaire economie

afbeelding Match circulaire economie & sociale Economie. Event samen met Haven en Economisch Huis Dank aan Dirk Declerck van  Port of Oostende, Jan Polley van het ECONOMISCH HUIS OOSTENDE én aan schepen & voorzitter Charlotte Verkeyn om de circulaire economie op de kaart te zetten in Oostende en dit gefundeerd met knowhow vanuit KU Leuven en VIVES University College en met innovatieve voorbeelden vanuit de sociale economie door Luc Rosseel van maatwerkbedrijf Oesterbank.

Vanuit de nulmeting van de Koning Boudewijnstichting  weten we dat nu al meer dan 7% jobs van het land vanuit een circulair perspectief worden gedaan. In Stad Oostende zijn dit al meer dan 2.000 directe en indirecte jobs.