Arbeidspact Oostende gelanceerd!

afbeelding Dit zijn 30 concrete acties waar Oostende, OCMW, VDAB, Economische Huis Oostende en Perspectief willen voor gaan.

Een uniek moment in Oostende van niet enkel het probleem erkennen maar waar met concrete acties het probleem wordt aangepakt en dit in samenwerking tussen alle partners.

Dank aan de verbindende partners in dit constructieve verhaal Bart Tommelein, Charlotte Verkeyn, Natacha Waldmann, Sofie Coudeville, Jan Polley, Wim Adriaens, Robert De Clercq, Carine Daene, Lien Ryckbosch, Koen De Ruytter, Stephan Frees, Sophie Beckers, Sarah Goossens én Ninke Duyck.