Wijk-werken en fiscaliteit

afbeelding In het kader van wijk-werken wordt er een belastingvermindering van 30 % verleend. De belastingvermindering wordt berekend op uitgaven tot ten hoogste 1.440,00 euro (geïndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2018) per belastingplichtige voor wijk-werkcheques én dienstencheques. Het is evenwel zo dat de waarde van de wijk-werkcheques die terug aan Edenred overhandigd worden in mindering worden gebracht. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd aangenomen, heeft de belastingvermindering van 30 % enkel betrekking op de bestelde én niet teruggegeven wijk-werkcheques bij Edenred in het inkomstenjaar 2018.

Edenred dient dan ook te beschikken over de rijksregisternummers van de gebruikers- particulieren om de fiscale attesten te kunnen opstellen. Voor alle gebruikers - particulieren dient in het wijk-werkplatform dan ook het rijksregisternummer ingegeven te worden. Dit werd vandaag nog niet voor alle gebruikers- particulieren ingegeven. Wij doen dan ook nogmaals een warme oproep om de dossiers waarin deze gegevens in het platform ontbreken aan te vullen. Edenred dient uiterlijk voor 16.11.2018 over de rijksregisternummers te beschikken.